Sancho, Farell i Balaguero 
han asfixiat, tancat
i enderrocat aquesta escola



Vols saber-ne mes?