Presentació

L’Escola Bressol Gespa va ser creada per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 1974 a fi d’oferir un servei d’atenció als infants de dos mesos a sis anys d’edat fills de personal docent, no docent i alumnes de la UAB.

Actualment segueix oferint aquest servei educatiu acollint infants d’edats compreses entre quatre mesos i tres anys d'edat, hi ha un nombre total de setanta-sis places. La titularitat del centre la té la Fundació Privada Gespa

 

 

Escola Bressol Gespa